Over ons

Dijk Consult Apeldoorn

Al ruim 15 jaar voert meetbedrijf annex adviesbureau Dijk Consult te Apeldoorn Machinekeuringen van nieuwe en gebruikte machines voor de metaalbewerking. Ook voert  Gert Dijk  als keurmeester inspectie- en Kalibratie uit, geeft onafhankelijk advies en verzorgt Opleidingen.

Eigenaar Gert Dijk heeft zijn kennis en expertise als keurmeester en taxateur opgebouwd gedurende een periode van 20 jaar. In die periode werkte Gert als consultant en  keurmeester in dienst van een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Bovendien heeft hij als consultant gewerkt bij een onderhoudsbedrijf voor machines in de metaalbewerking. Gert Dijk is tevens officieel  ISO gecertificeerd register-taxateur van Machines en Bedrijfsinventarissen. De focus ligt met name in de unieke combinatie van het uitvoeren van Machinekeuringen in combinatie met het Machine taxaties van machines voor de metaalbewerking. Maar ook andere sectoren, zoals  de houtbewerking, maken gebruik van de diensten van Dijk Consult Apeldoorn.

De volgende tabel laat een overzicht zien van de diensten die Dijk Consult levert:

Dijk Consult doet haar werkzaamheden vanuit een onafhankelijke positie en heeft geen commercieel belang bij de uitkomst van de onderzoeken die worden uitgevoerd. Hierdoor is Dijk Consult gevrijwaard van ‘druk en last’.

Wat we doen

Wij ondersteunen bedrijven bij de aanschaf en kwaliteitsborging van productiemiddelen voor de metaalbewerking. Hierbij kunt u denken aan een breed scala oplossingen; van een gereedschapsmaker (High End accuracy) tot aan de grootverspaner met een hoog afbreukrisico.

Onze kernactiviteit is het, middels metingen, vaststellen of machines aan de gewenste nauwkeurigheid voldoen. Wij beschikken hiervoor over geavanceerde meetapparatuur zoals laserinterferometers, ballbarmeetsystemen, laseruitlijnsystemen, elektronische waterpassen, hoognauwkeurige meetdoornen, meetreien en winkelhaken.

Opdrachten worden uitgevoerd voor diverse productiebedrijven, hoofdzakelijk in de metaalbewerking. Variërend van Aerospace industrie, Automotive, precisietechnologie, offshore, vorm- en modelmakerijen en technische diensten. Daarnaast wordt de kennis en ervaring gedeeld middels verschillende workshops die als een training wordt aangeboden.

Voor bedrijven die de aanschaf van een complexe bewerkingsmachine overwegen, is de workshop ‘Keuze en aanschaf van gereedschapsmachines’ een must. Hierin komt het gehele traject, vanaf de eerste gedachtebepaling tot en met de oplevering, van de aan te schaffen machine aan de orde. Andere cursussen zijn ‘Machine inspectie- en meettechniek’ en ‘Procesbeheersing en nauwkeurigheid’. De inhoud van de cursussen is modulair opgebouwd en biedt de mogelijkheid tot maatwerk als (klant-)specifieke workshops.

Bij geschillen tussen machinegebruikers en leveranciers worden wij op verzoek van partijen als arbiter ingeschakeld. Ook doet de rechtbank met regelmaat een beroep op Dijk Consult voor het leveren van een deskundigenbericht.

Doelstellingen

De nauwkeurigheid van de machines bepaalt in hoge mate de nauwkeurigheid van uw producten. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk te weten of de machines geschikt zijn voor het uitvoeren van een belangrijke order.

Geometrische inspecties geven de noodzakelijke informatie om te beoordelen of een machine een gewenste nauwkeurigheid kan realiseren. Hierdoor wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de Overall Effectiveness of Equipment (OEE). Kostbare missers, zoals maatafwijkingen, kunnen zo worden voorkomen.

Als onafhankelijk meetbedrijf willen we een bijdrage leveren aan het verbeteren en op peil houden van de kwaliteit van uw machines!

Dijk Consult Apeldoorn verhoogt de effectiviteit van uw productieproces door het:

 • uitvoeren van onafhankelijke keuringen
 • verzorgen van een ‘second opinion’ of deskundigenbericht bij bijvoorbeeld geschillen
 • delen van onze expertise en dit te vertalen in workshops voor:
  – Management en kader
  – Kwaliteitsmedewerkers
  – Onderhoudspersoneel/
  – Machineoperators

Met de juiste machines, uw producten in één keer goed produceren. Daar willen wij aan bijdragen!