Opleidingen

Opleidingen en training op maat

Goed opgeleid personeel is essentieel voor het handhaven van een constante kwaliteit en verhoogt het rendement van uw machinepark. Voor medewerkers die betrokken zijn bij aanschaf van machines, kwaliteitscontrole en onderhoud verzorgt Dijk Consult opleidingen gericht op het beheersen van de bewerkingsnauwkeurigheid tijdens het productieproces.

Dijk Consult verzorgt diverse workshops die gericht zijn op:

 • het aanschaffen van de juiste productiemiddelen;
 • het waarborgen van de nauwkeurigheid en kwaliteit van de productiemiddelen;
 • het beheersen van de productnauwkeurigheid tijdens het maakproces.

De workshops worden op verschillende locaties gehouden. Ook kunnen de trainingen op locatie in uw eigen bedrijf worden gegeven en specifiek op uw eigen productiefaciliteiten worden afgestemd.

Voor een bedrijf dat de aanschaf van een al dan niet complexe bewerkingsmachine overweegt, is de workshop ‘Keuze, selectie en aanschaf van gereedschapsmachines’ een must. In deze workshop komt het gehele traject, vanaf de eerste gedachtebepaling tot en met de oplevering, van de aan te schaffen machine aan de orde. Andere opleidingen zijn ‘Machine inspectie- en meettechniek’ en ‘Procesbeheersing & Nauwkeurigheid’.

Workshop: Keuze, selectie en aanschaf van gereedschapsmachines

Gert Dijk van Dijk Consult Apeldoorn verzorgt een technische training

Een machine kopen is geen dagelijkse bezigheid. Er zijn grote bedragen en risico’s mee gemoeid. Een zorgvuldige voorbereiding is de beste garantie om teleurstelling te voorkomen. De workshop:  ‘Keuze, selectie en aanschaf van gereedschapsmachines’ geeft inzicht in het complete aankoopproces.

Voor wie is deze training bestemd?
De workshop is bedoeld voor ondernemers, projectleiders en bedrijfsleiders die direct betrokken zijn bij het aanschafproces van bewerkingsmachines.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • keuze en selectie van machines;
 • opstellen van de technische normen en eisen;
 • beoordelen van het koopcontract en het opstellen van een afnameplan;
 • het uitvoeren van de afnamekeuring;
 • garantie en nazorg.

In deze workshop komt het hele traject, vanaf de eerste gedachtebepaling tot en met de oplevering,  van de aan te schaffen machine aan de orde. Ook worden de do’s  en dont’s behandeld. De driedaagse workshop is bedoeld voor ondernemers, projectleiders en/of bedrijfsleiders die direct betrokken zijn bij het aanschafproces van bewerkingsmachines.

Opzet van deze training
Deze workshop bestaat uit 3 dagdelen in bedrijfsvriendelijke uren telkens van 13.00 uur tot 19.00 uur. Met deze lestijden kunt u tevens de files vermijden. Uiteraard wordt er voor een hapje en een drankje gezorgd.

Workshop: Machine inspectie- en meettechniek

Workshop Machine inspectie- en meettechniek door Dijk Consult Apeldoorn

Doelstelling van deze training “no-nonsens” opleiding is inzicht verkrijgen in de nauwkeurigheid van het machinepark middels doeltreffende metingen. Inzicht in de machinemeettechniek is immers essentieel om de nauwkeurigheid van machines te controleren en te corrigeren.

Gert Dijk leert in deze opleiding de deelnemers kritisch te kijken naar zaken die essentieel zijn voor het kwaliteitsniveau van gereedschapswerktuigen. Er wordt gekeken naar geleidingen, de lagering van hoofdspillen, de nauwkeurigheid van sledebewegingen en de invloed van afwijkingen op de productnauwkeurigheid.

De deelnemers raken vertrouwd met de geometrische meettechniek, aangevuld met meetmethoden en normen. Hierdoor kunnen zij zelf essentiële controles uitvoeren die nodig zijn voor periodieke inspecties en inventarisatie van machineschades na aanvaringen, etc.

 Voor wie is deze training bestemd?

 • technici die betrokken zijn bij onderhoud en revisie;
 • medewerkers die verantwoordelijk zijn voor productie en kwaliteit.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • gebruik van meetapparatuur;
 • interpretatie van de DIN- en ISO-normen;
 • doelmatig inspecteren en meten;
 • het uitwerken van meetresultaten;
 • het analyseren van de meetresultaten en deze vertalen in concrete verbeter-acties.

Opzet van deze training
De workshop bestaat uit een theoretisch deel van 5 bijeenkomsten en 3 dagen praktijktraining. Tijdens de praktijktraining worden verschillende machines gezamenlijk geïnspecteerd. De meetresultaten worden individueel uitgewerkt en gezamenlijk geanalyseerd en besproken. De theorie wordt na behandeling direct toegepast in de praktijk tijdens een practicum.

Workshop: Procesbeheersing en nauwkeurigheid

Gert Dijk van Dijk Consult Apeldoorn

Doelstelling van de workshop ‘Procesbeheersing en nauwkeurigheid’ is om tot een trefzekere ‘in-een-keer-goed’ productie te komen. Vragen die hierbij aan de orde komen, zijn onder andere:

 • hoe komt u tot een trefzekere ‘in één keer goed‘ productie?
 • hoe weet u of uw machines voldoende nauwkeurig en voorspelbaar zijn?
 • wat is de invloed van de machinegeometrie op de bewerkingsnauwkeurigheid?

Voor het antwoord op deze vragen heeft Dijk Consult een deze workshop ontwikkeld. Op basis van jarenlange ervaring als onafhankelijk meetbedrijf in het controleren en beoordelen van machines voor de metaalbewerking sluit de training volledig aan op de dagelijkse praktijk.

Voor wie is deze training bestemd?

 • machineoperators;
 • medewerkers verantwoordelijk voor productie en kwaliteit;
 • medewerkers die betrokken zijn bij de vervanging en aanschaf van machines
Diploma uitreiking tijdens een training van Dijk Consult Apeldoorn

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • relatie machinegeometrie en bewerkingsnauwkeurigheid;
 • machinegeometrie; kennen en beheersen;
 • probleemgericht meten aan machines, bv. na een crash;
 • interpreteren en analyseren van meetresultaten.

Procesbeheersing kan alleen door het herkennen van factoren die de nauwkeurigheid beïnvloeden. Er wordt ingegaan op de mogelijkheden om deze factoren te beïnvloeden en de gewenste nauwkeurigheid te realiseren.

Inzicht in procesbeheersing en nauwkeurigheid voorkomt dat door maatfouten uw kostbare producten bij het afval belanden!