Advies

Begeleiding bij aanschaf van machines

Met het investeren in machines zijn grote bedragen en risico’s gemoeid. Uit de praktijk blijkt dat er veel misloopt door verkeerde beslissingen, onduidelijke afspraken en machines die niet voldoen aan de specificaties. Een zorgvuldige voorbereiding is de beste garantie om teleurstelling te voorkomen. Dijk Consult Apeldoorn kan u adviseren in het hele traject; vanaf de eerste gedachtebepaling tot en met de oplevering van de machine. Op basis van onze ervaring hebben wij een Quick Scan ontwikkeld waarmee we voor u kunnen vaststellen welke punten in het aanschafproces voor u kritisch zijn en extra aandacht vragen.

Bij de selectie van een machine is het van essentieel belang dat uw eisen en wensen goed worden gespecificeerd. Uit de praktijk blijkt dat er op dit punt veel misloopt door onduidelijke afspraken en verkeerde of onvolledige afnamespecificaties. Met als gevolg een machine die niet berekend is voor zijn taak. Dit zorgt voor een vertraagde opstart en achteraf langdurig ‘getouwtrek’ met de leverancier.

Door een onafhankelijk advies en begeleiding is een objectieve benadering gegarandeerd. Hierdoor wordt gewaarborgd dat juiste keuzes worden gemaakt; onafhankelijk van het financieel belang van degene die de machine levert. Leverancier en machinebouwer weten dan aan welke eisen de machine bij levering moet voldoen. Dit kan objectief worden vastgesteld middels een voorafnamekeuring bij de machinebouwer. Na het transport en installatie van de machine is het belangrijk om te weten of deze aan zijn oorspronkelijke kwaliteitseisen voldoet. Dit bepaalt Dijk Consult middels een eindafnamekeuring van de machine.

Dijk Consult heeft een jarenlange ervaring in het controleren van een grote variëteit aan machines. Op basis van deze ervaring kunnen wij adviseren bij de keuze en aanschaf van machines, maar ook probleemgericht zoeken naar de oorzaak kan zijn van maatafwijkingen in de productie.

Troubleshooting

Als de problemen niet te verklaren zijn, kan middels ’troubleshooting’ een oplossing worden gevonden. Externe expertise kan een ander licht op de problemen werpen. Zo kan een verkeerd uitgelijnde spil een lager stuk draaien, wat kan leiden tot onvoorziene machinestilstand. Een verzakte fundatie kan leiden tot productafwijkingen en een versnelde slijtage van de sledegeleidingen, Dijk Consult heeft een jarenlange ervaring in het controleren van een grote variëteit aan machines. Deze ervaring is bij ’troubleshooting’ onmisbaar om problemen te detecteren en oplossingen aan te reiken. Vaak zijn het ook de ‘vreemde ogen’ die een andere kijk op het probleem hebben en tot een oplossing komen.

Mocht de nauwkeurigheid van het product als output van de machine niet kloppen, dan kan Dijk Consult een expertise-onderzoek uitvoeren om het probleem helder te krijgen. Vervolgens worden er aanbevelingen gedaan om het probleem te verhelpen.

Onafhankelijk deskundigenbericht bij juridische geschillen
Rechtsbijstandsverzekeringen en rechtbanken doen met regelmaat een beroep op Dijk Consult voor het leveren van een z.g. deskundigenbericht. Zover hoeft het echter niet te komen! Want bij geschillen tussen machinegebruikers en machineleveranciers kunnen wij als onafhankelijke partij door een arbiter worden ingeschakeld. Door een objectieve benadering kunnen geschillen worden bijgelegd en wordt een kostbare gang naar de rechtbank voorkomen.