Kalibratie

Machine inspectie & kalibratie

Weet u of de nauwkeurigheid van uw machines nog toereikend is voor uw klanten?
Weten uw klanten of de nauwkeurigheid van uw machines toereikend is voor hun producten?

Door het dagelijks gebruik zullen uw machines aan nauwkeurigheid verliezen. Dit heeft een direct effect op:

– de kwaliteit van uw producten.
– het kwaliteitsimago bij uw klanten.
– het vertrouwen van uw medewerkers in de machines.
– de efficiëntie en de voorwaarden om aan de ISO standaarden te voldoen.

Wij helpen u om uw machines te laten presteren binnen de verlangde specificaties. Daardoor kunnen deze machines weer jarenlang zeer nauwkeurige output leveren. Dat doet Dijk Consult door een grondige machine-inspectie uit te voeren. Een machine-inspectie reduceert namelijk het aantal afgekeurde en herstelde producten als gevolg van een slechte bewerkingsnauwkeurigheid.

Hoe gaat Dijk Consult te werk? Door uw machines na te stellen en te kalibreren! Als reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn, zoeken we met u naar een partij die hiervoor over de noodzakelijke ‘know how’ en capaciteit beschikt. Alleen de best afgestelde machines zorgen namelijk voor de gewenste nauwkeurigheid van uw producten.

Voor het nastellen en kalibreren van machines beschikken wij over geavanceerde meetapparatuur. Zoals laser- interferometers,  ballbar meetsystemen, laseruitlijnsystemen,  electronische waterpassen, hoog nauwkeurige meetdoornen, meetreien, hoeknormalen en winkelhaken.

Kalibratie

Uw machines zorgen alleen voor de allerbeste output als u uw machines regelmatig laat controleren, nastellen en kalibreren. De kalibratie begint met een zogenaamde QuickScan. Middels de Quick Scan wordt een ‘momentopname’ van de conditie en prestatie van de machine gemaakt. In overleg met de opdrachtgever wordt vervolgens bepaald welke acties wenselijk zijn. Dijk Consult beschikt over de kennis, ervaring en meetapparatuur om de nauwkeurigheid van uw machinepark vast te stellen. Zo kan middels een lasermeting in combinatie met het zorgvuldig waterpasstellen en uitlijnen de nauwkeurigheid van uw machines aanmerkelijk worden verbeterd.

Technische ondersteuning

Als reparatie, revisie of upgrade van uw machinepark een overweging is, zoeken wij met u naar een partij die hiervoor over de noodzakelijke ‘know how’ en capaciteit beschikt.

Bij het optimaliseren van uw machinepark kan Dijk Consult technische ondersteuning bieden. Deze ondersteuning geven we aan uw technische dienst of ingehuurde Zelfstandige Professionals. Vaak beschikken zij niet over de geavanceerde en kostbare apparatuur die nodig is om de machines binnen de gewenste specificaties te brengen.