Categorieën
Nieuws

Nieuwe website

Dijkconsult.nl is in een nieuw en veilig jasje gestoken. We zijn nog druk bezig om nieuwe berichten te plaatsen. De oude zijn nogsteeds te vinden in de catergorie Archief.

Categorieën
Archief

Unieke Workshop: Procesbeheersing en Nauwkeurigheid

Wat u moet weten bij keuze, selectie en aanschaf van machines:

  • Hoe komt u tot een trefzekere ‘in één keer goed’ productie?
  • Hoe weet u of uw machines voldoende nauwkeurig en voorspelbaar zijn?
  • Wat is de invloed van de machinegeometrie op de bewerkingsnauwkeurigheid?
  • Een nieuwe machine aanschaffen? Hoe gaat u aan de slag?

Voor het antwoord op deze vragen heeft Dijk Consult een 5 daagse workshop Procesbeheersing en Nauwkeurigheid ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring als onafhankelijk meetbedrijf in het controleren en beoordelen van machines voor de metaalbewerking.

Voor wie

Medewerkers die betrokken zijn bij het maakproces en de ‘aanschaf en vervanging van machines’ . Aan de hand van praktische demo’s en aansprekende praktijk cases wordt ingegaan op de dagelijkse problematiek, het constateren en elimineren van afwijkingen. Aanbod komen zowel de traditionele CNC draai- en freesmachines als de 5-assige bewerkingscentra en portaalfreesmachines.

Demonstraties & Hands-On

In een praktische omgeving, de ontwikkelingswerkplaats van de TU Delft, met CNC machines worden verschillende methoden en meetmiddelen gedemonstreerd waarmee de statische en dynamische nauwkeurigheid van machines kan worden gecontroleerd. Daarnaast is er tijdens het practicum ruim de gelegenheid om zelf aan de slag te gaan.

Inhoud van deze Workshop

– Procesbeheersing en nauwkeurigheid
– Relatie machinegeometrie en bewerkingsnauwkeurigheid
– Machinegeometrie; kennen en beheersen
– Probleemgericht meten aan machines, bv. na een crash
– Interpreteren en analyseren van meetresultaten

Eindresultaat

De deelnemers hebben kennis verkregen van machinenormen en meetmethoden, zijn instaat om essentiële controles en analyses uit te voeren, b.v. bij productafkeur of na een aanvaring.

Optioneel is de 5e dag: Keuze, selectie en aanschaf van machines

Aan de hand van aansprekende cases en praktijkervaringen worden de mogelijkheden, valkuilen, en de “Do’s en Don’ts” bij de keuze , selectie, aanschaf en oplevering van een machine besproken. Aan welke eisen de te leveren machine moet voldoen, wordt dit gedekt door de DIN- en ISO normen en zijn aanvullende eisen gewenst. Met de deelnemers wordt een afnameplan besproken dat in de praktijk als lijdraad kan worden gehanteerd.

Lesmateriaal

U krijgt een uitgebreide Syllabus met hand-outs en praktische checklijsten.

Deze 4 a 5 daagse workshop wordt verzorgd aan de Technische Universiteit Delft. Op de maandagen 20 en 27 oktober, 3 en 17 november van 13:00 tot 19:00 uur. De workshop wordt ondersteund met één praktijkdag op 10 november, verzorgt aan de Leidse instrumentmakers school.

Via OOM (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking) kunnen bedrijven en werknemers in de metaalbewerking financiële bijdragen ontvangen voor deze unieke training. Voor meer informatie over deze financiële bijdrage zie: Persoonlijke trainingstoelage voor werknemers (PTT 2014).

Categorieën
Archief

De kwaliteit van uw machinepark als kritische succesfactor

Machinegeometrie ‘Weet wat je meet’: afwijkingen, diagnose; nastellen, repareren, reviseren of vervangen?

De productkwaliteit wordt bepaald door de kwaliteit van het machinepark. Inzicht in de nauwkeurigheid van machines is dan ook een must.  Welke procesparameters moeten gecontroleerd worden en welke machinecomponenten hebben de grootste invloed op de nauwkeurigheid? Hoe vaak moet er gecontroleerd worden?

Als bedrijven de nauwkeurigheid van hun productiemachines kennen, dan weten ze ook waar de grenzen liggen en zouden ze in principe in staat moeten zijn om zonder uitval te produceren.  De praktijk is echter weerbarstig, er gaat nog wel eens een product de mist in omdat men de beperkingen (lees afwijkingen)  van de machine onvoldoende kent. Kennis van de kwaliteit van het machinepark is essentieel voor het beheersen van het productieproces en het beperken van ‘faalkosten’.  Wie de nauwkeurigheid van zijn machinepark kent, kan efficiënter produceren

Download hier het complete artikel.

Categorieën
Archief

Thermische stabiliteit en drift

Drift als gevolg van thermische instabiliteit en seizoeninvloeden: oorzaken, controle en correctiemogelijkheden.

Een verspaningsmachine mag dan geometrisch nauwkeurig zijn, maar positioneert misschien niet altijd zo precies als je zou wensen. Is het eerste werkstuk keurig aan de maat, maar blijken de volgende producten steeds grotere afwijkingen te vertonen, dan is dit vrijwel altijd aan thermische instabiliteit te wijten. Uw machine mag dan geometrisch nauwkeurig zijn maar positioneert misschien niet altijd zo precies als u wenst.

Is het eerste werkstuk keurig aan de maat en blijken de volgende producten steeds grotere afwijkingen te vertonen dan is dit vrijwel altijd aan thermische instabiliteit te wijten. In een markt die steeds hoger eisen stelt aan reproduceerbaarheid met steeds enger wordende toleranties kan de thermische stabiliteit het verschil maken tussen bruikbare producten en “a piece of scrap”.

Er is dus veel te winnen bij het reduceren en beheersen van ’thermische drift’. Vooral voor de ‘high end’ verspaners is dit een uitdaging op zich.  Tot slot van dit artikel een paar nuttige handreikingen waarmee u direct  aan de slag kunt.

Wilt u de volledig tekst lezen? Download dan hier het complete artikel.

Categorieën
Archief

Belang stabiliteit en stijfheid van machines

Stabiliteit en stijfheid van machines: wat doet dit met het bewerkingsproces en standtijd van de gereedschappen.

De stabiliteit van een machine is in hoge mate bepalend is voor de standtijden van de gereedschappen en de oppervlaktekwaliteit van de werkstukken. Tijdens het bewerkingsproces ontstaan vaak trillingen die te wijten zijn aan onbalans in de machine en/of het gereedschap. Een slingerende of slecht gebalanceerde hoofdspil, een onvoldoende dragende gereedschapsopname zoals bijvoorbeeld de conus in een freesspil kunnen de prestatie van een machine sterk beïnvloeden.

Bij freesmachines de opnameconus gaat ‘uitkelken’, het freesgereedschap zijn stabiliteit verliest en daarmee dus ook het verspanend vermogen. Het laten naslijpen van de conus is een kostbare reparatie die kan worden voorkomen door…..

Wilt u de volledig tekst lezen? Download dan hier het complete artikel.

Categorieën
Archief

Machine gecrasht, wat nu?

Door de toegenomen bewerkingssnelheden en de gewijzigde machineconcepten komen klappen bij een aanvaring harder aan. ‘Als het mis gaat, dan gaat het ook goed mis.’ Uit een fictief voorbeeld van een crash blijkt dat controle van de machinespecificaties bij de aankoop van een nieuwe of tweedehands machine dan heel nuttig te zijn.

Controle machinespecificaties bij aankoop heel nuttig

De schade die door botsing of overbelasting aan  uw verspaningsmachine kan ontstaan als uw machine gecrasht is, is vaak niet direct zichtbaar/merkbaar. De verspaner wordt pas na verloop van tijd geconfronteerd met ontoelaatbare maatafwijkingen in de producten. De gebruiker gaat twijfelen aan de nauwkeurigheid van de machine of aan de vakbekwaamheid van de operator. Als dat niet tijdig wordt onderkend, dan kan dat tot kostbaar productieverlies leiden. Veel tijd en geld gaat dan verloren door afgekeurde producten, extra controle en correcties.

Als u het volledig tekst van “Machine gecrasht, wat nu?” wilt lezen, kan kunt u hier het complete artikel downloaden.

Categorieën
Archief

Dijkconsult at Masévon Advanced Systems

Lees dit interessante artikel uit het vakblad Link Magazine over de rol die DijkConsult speelt in de bouw van geavanceerde hoge precisie machines.

‘SHAPING THE OPTIMAL HIGH-COMPLEXITY MACHINE BUILDING SUPPLY CHAIN’

Lees hier het artikel of

DOWNLOAD

Categorieën
Archief

Workshop – Machinegeometrie en bewerkingsnauwkeurigheid

Gert Dijk van DijkConsult start weer met workshops met als thema,

machinegeometrie en bewerkingsnauwkeurigheid.

Inzicht en beheersing van deze materie is essentieel om te produceren met een voorspelbare maaknauwkeurigheid, dus minder productafkeur.

Voor medewerkers die betrokken zijn bij aanschaf van machines, kwaliteitscontrole en onderhoud verzorgt Dijk Consult workshops gericht op het beheersen van de bewerkingsnauwkeurigheid tijdens het productieproces. In oktober start er een workshop ‘Machinemeettechniek’ en in het voorjaar volgt de workshop ‘Smart Production Accuracy’. Beide workshops worden gegeven bij het ROC van Twente in Hengelo.

De workshop Machinemeettechniek wordt verzorgt in twee blokken.

De workshop Smart Production Accuracy zal worden verzorgd van dinsdag 22 februari tot en met vrijdag 25 februari 2022, telkens van 9:00 tot 16:30 uur.

Leuk artikel hierover is te vinden in MetaalNieuws

Categorieën
Archief

Positionering bij verspanen

Positioneer- en repeteerafwijkingen van lineaire en roterende verplaatsingen: controle, oorzaken en correctie door middel van lasermeting. De do en dont’s.

De meesten van ons hebben wel eens darts geworpen of met een buks geschoten. Dan weet je dat de bull’s-eye of de roos treffen veel oefening vraagt. Waar het om gaat is de juiste positionering met geen afwijkingen. Bij het verspanen wordt een deel van de kwaliteit ook bepaald door plaats- en repeteernauwkeurigheid van lineaire en roterende verplaatsingen. Dit kan worden verbeterd door controle en correctie door middel van lasermeting.

Met machines is het de uitdaging om de gevraagde ‘plaatsnauwkeurigheid’  te halen zoals op de tekening is gespecificeerd. In de publicatie en verkoopbrochures wordt gesproken over micro-nauwkeurig frezen en meetsystemen die in tienden van micrometers de verplaatsing van sleden meten. Het treffen van de bull’s-eye mag voor machines  dus geen probleem zijn. De praktijk is echter anders…..

Verder lezen? Download hier het artikel!