Machine taxaties

Machine taxatie en waardebepaling

Bij bedrijfsovername, veilingen en aankoop van machines is de taxatie maatgevend voor een goede correcte waardebepaling. Gert Dijk kan als onafhankelijk en gecertificeerd registertaxateur deze taxaties voor u uitvoeren. Door zijn jarenlange ervaring in het beoordelen van machines kan Gert Dijk ook de conditie van de machines als factor meenemen in de taxatie. Ook weet hij exact wat er speelt in de markt en wat de invloed daarvan is op de waarde van machines.

Termen als nieuwwaarde en vervangingswaarde zijn algemeen bekend. Maar wat is het verschil tussen veilingwaarde en waarde in het economisch verkeer? Inzicht in deze materie is cruciaal omdat de waardering afhangt van het doel van de waardebepaling.

De waarde van bestaande machines en machineparken wordt bepaald volgens de definities die de Vereniging van Makelaars en Taxateurs hanteert. Deze Federatie heeft voor haar leden ‘aanbevolen waardedefinities’ opgesteld. Termen als “verkoopwaarde” zijn onhelder en onduidelijk. U zult deze terminologie in de door de Federatie aanbevolen waardedefinities daarom niet aantreffen. Gert Dijk kan de waardebepaling van uw machines als onafhankelijk en officieel geregistreerd machinetaxateur voor u uitvoeren.

Waardebegrippen

 1. Actuele waarde (conform “Besluit actuele waarde”)
 • vervangingswaarde
 • bedrijfswaarde
 • opbrengstwaarde
 • marktwaarde
 1. Reële waarde
 2. Onderhandse verkoopwaarde bij gelijkblijvende locatie en gebruik
 3. Onderhandse verkoopwaarde
 4. Liquidatiewaarde
 5. Executiewaarde
 6. Waarde in het economische verkeer